Down Sendromu

Down Sendromu

Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır.own sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır.

Down Sendromu